Die Holzbaukunst Norwegens in Vergangenheit und Gegenwart monterutstilling, 2024
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

 

I forbindelse med utstillingen «Drager og laft» (2. februar-21. april 2024), viser vi bokverket Die Holzbaukunst Norwegens in Vergangenheit und Gegenwart [Norges trebygningskunst i fortid og nåtid].

I 1893 ga kunsthistorikeren Lorentz Dietrichson (1834-1917) og arkitekten Holm Hansen Munthe (1848-1898) ut Die Holzbaukunst Norwegens in Vergangenheit und Gegenwart på det tyske forlaget Schuster & Bufleb.

Verkets første del beskriver i hovedsak stavkirkenes historie, men inneholder også beskrivelser og tegninger av eldre tømmerbygninger og bondehus. Andre del omhandler samtidens trearkitektur med arbeider av Holm Munthe, samt arkitekter som blant annet Heinrich E. Schirmer, Henrik Thrap-Meyer, Wilhelm von Hanno og Georg Andreas Bull.