Albrecht Dürer

267
2 min
Rom 33, Grafikk 14-1500 tallet
Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet

Transkripsjon

Forteller 

Vi er nå på 14-1500 tallet, ved tysk grafikks klimaks, grafikkens boom. 

Tresnitt og kobberstikk er de vanligste grafiske teknikkene på denne tiden, men for et utrent øye kan det være vanskelig å se forskjell, forteller Trine Nordkvelle kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet   

 

Trine Nordkvelle 

For å begynne med tresnitt som jo er den enkleste. For alle kjenner jo til potettrykk fra barneskolen. For å få et hjerte i poteten, måtte du skjære bort alt det rundt. Så stod det et hjerte igjen. Så kunne du trykke det når du la på farge. Sånn er det også i tresnitt. Du må skjære bort alt du ikke vil skal være i avtrykket.  

 

Forteller 

Da du skal lage trykk av kobberstikk graverer du inn motivet i en kobberplate med en stikkel, og det er strekene du har risset inn som ved innfarging setter avtrykk og blir det sorte på papiret.  

Og apropos viktigheten av papir 

 

Trine Nordkvelle

På 1400-tallet da så blir det jo mer tilgang på papir, og man har også boktrykkerkunsten, som skaper da en grobunn for kunstgrafikken.  

 

Forteller 

Og hvordan påvirker dette spredningen av kunst?  

 

Trine Nordkvelle

Med grafikken så kommer jo selvfølgelig flere kunstverk ut i verden. Flere kunstverk blir produsert og spredt.   

 

Forteller 

Kunsten forflytter seg, og kunstnere blir influert av hverandre på tvers av landegrenser. Samtidig begynner grafikken å stå på egne ben uavhengig av maleriet, med selvstendige fremstillinger av bibelske, mytologiske og ikke-religiøse motiver.  

Kunstneren trer også frem i lyset for første gang og vil nå identifiseres med verket sitt og markere at dette er et unikt produkt, dette er mitt.   

 

Trine Nordkvelle 

Tidligere har det ikke vært vanlig for kunstnere å heve seg selv, altså kunstnere i Nord-Europa da ble først og fremst sett på som gode håndverkere  

 

Forteller 

Kunstnere som Albrecht Dürer begynner å signere verkene sine. Han ser at det ligger penger i kunstgrafikken, - da verkene kan trykkes og selges i mange eksemplarer.