Kunstneren Oda Krogh

Christian Krogh
220
2 min
Datering: 1888

Transkripsjon

Forteller:

28 år gamle Oda Krohg smiler bredt og selvsikkert til kunstneren som står bak staffeliet denne sommerdagen i 1888. Portrettet er nemlig malt av forloveden hennes, Christian Krohg. Det utslåtte håret og de avslappede klærne avslører et privat øyeblikk mellom kunstnerparet, bare måneder før de gifter seg.

Mai-Bente Bonnevie:

Og jeg vil hylle Christian Krohg fordi at han ser Oda - slik som jeg tror hun likte å fremtre; åpen, vennlig, fri - og glad i livet.

Forteller:
Kunstner Mai-Bente Bonnevie kjempet for retten til utdanning, lik lønn og selvbestemt abort da 70-tallsfeminismen gjorde sitt inntog i Norge. Hun tror mange kvinner fant stor inspirasjon i portrettet av Oda Krohg.

Mai-Bente Bonnevie:

Vi kunne identifisere oss med Oda og jeg tror vi likte å fremstilles sånn som henne. Inneha den samme tryggheten som hun viser ved å ha disse armene i sidene.

Og nettopp den røde fargen knytter seg veldig til alle våre demonstrasjonstog og aksjoner. Den symboliserer jo både liv, men også sorg, smerte, kjærlighet - og blod.

Forteller:

Oda Krohg utfordret mors- og hustrurollen ved å ta radikale livsvalg. Hun skiller seg, får barn utenfor ekteskapet og hun søker fri kjærlighet og sannhet.

Mai-Bente Bonnevie:

Det berører meg sterkt at Oda hadde dette selvstendige motet til å bryte med det forventede, og bryte med det borgerlige livet. At hun fulgte sin indre stemme.

Og så, ikke minst, at Oda, tross alle de vanskelighetene som var, så forente hun jo sin kunstnerambisjon og sitt kunstnerarbeid med å være mor.

Og det er jo veldig ofte det dilemmaet veldig mange kvinner har; hvordan få arbeid og kjærlighet til å henge sammen? Å få det til i hverdagen. For det er jo hverdagslivet vi må få til.