Konservatorene på museet har ulike materialkompetanser, og vi samarbeider ofte. Vi forsøker å jobbe med respekt for de ulike håndverkstradisjonene, men vi gjør ikke nødvendigvis det samme som en håndverker ville gjort. Vårt hovedfokus er bevaring og minst mulig inngripen, og det betyr ikke alltid å få objektene i funksjonell stand. Hilsen Maren, gjenstandskonservator