Et av de største og mest tidskrevende behandlingene som konservatorene på museet har hatt de siste årene, har vært konserveringen av et 1600-talls gyldenlærstapet, som skal vises i samlingsutstillingen i det nye Nasjonalmuseet. Selve behandlingen, om man ser bort ifra forarbeid og undersøkelser og etterarbeid, har tatt omtrentlig 2 år hvor det til enhver tid har jobbet 2-3 konservatorer som jobbet fullt på prosjektet. I perioder var vi hele 6 personer involvert. Det tilsvarer ca. 11 000 arbeidstimer totalt for behandlingen!

Gyldenlærstapetet er ca. 25 kvm og vi har renset tapetet, forsterket hull, rifter og kanter med lær og montert det på spesiallagde rammer. Nå er det ferdig konservert, og vi gleder oss til å se det når museet åpner!

Les mer om Gyldenlærstapetet her.