En av de største og mest tidskrevende behandlingene konservatorene i Nasjonalmuseet har hatt de siste årene, har vært konserveringen av et 1600-talls gyldenlærstapet. Det vises i samlingsutstillingen i Nasjonalmuseet. Selve behandlingen, om man ser bort fra forarbeid og undersøkelser samt etterarbeid har tatt omtrentlig 2 år. Det har til enhver tid jobbet 2-3 konservatorer på fulltid i prosjektet. I perioder var vi hele 6 personer involvert. Det tilsvarer ca. 11 000 arbeidstimer totalt for behandlingen!

Gyldenlærstapetet er ca. 25 kvm og vi har renset tapetet, forsterket hull, rifter og kanter med lær, og montert det på spesiallagde rammer. Nå er det ferdig konservert, og vi gleder oss til å se det i Nasjonalmuseet!

Les mer om Gyldenlærstapetet her.