• 25.–26. november 2021
  • Nasjonalmuseet

Hold av datoen

Mer informasjon kommer

Nasjonalmuseets formidlingsseminar i samarbeid med Seksjon formidling i Norges Museumsforbund

Kjenner du til praksisbasert forskning og aksjonsforskning?

Mengden forskning på museer og museumspublikum har nærmest eksplodert de siste tiårene. Men: denne forskningen kommer i hovedsak fra eksterne fagmiljøer som universitet og høyskoler. Hvordan kan vi som jobber i museene selv ta denne rollen? Hvordan kan vi sprenge grensene mellom formidling og forskning? Og hvilken verdi vil det ha for museene våre?

Årets formidlingsseminar handler om metoder for forskning på praksis: hvordan vi kan bli bedre formidlere gjennom forskning og hvordan en sterkere kobling mellom forskning og formidling kan løfte museene som helhet.

Lokasjon i Oslo for seminaret blir annonsert senere.