• 25.–26. november 2021
  • 10.30-16.30 (25.11) 09.15-15.00 (26.11)
  • Vega Scene, Hausmanns gate 28, Oslo.

Nasjonalmuseets formidlingsseminar i samarbeid med Seksjon formidling i Norges Museumsforbund

Hva defineres som kunnskap i dagens museum? Hva skjer når fokus flyttes fra objekt og samling til publikum, læring og opplevelse?

Når museet nå defineres som en plattform for demokrati, deltakelse og flerstemmighet, må vi også nytenke hva vi vil med forskning, og hvordan vi definerer kunnskap, faglighet og kvalitet.

I dette seminaret vil vi se nærmere på hvordan museumspraktikere kan forske på sin egen praksis: Hvordan kan forskning føre til en mer undersøkende og bevisst måte å jobbe på? Hvilke forskningsmetoder kan vi anvende? Og hvordan ser denne forskningen ut? Må den ta form som en forskningsartikkel eller kan den være fysisk? Kan vi dele kunnskap med hverandre uten tekst?

Seminaret strømmes også direkte via facebook. 

Felles middag

Vil du delta på felles middag torsdag 25.11.kl 19.00 kan du kjøpe ekstra billett her.

Program

Torsdag 25.11

Dag én skal vi se nærmere hvordan kunnskap defineres i museet i dag; hvordan forskning i museet kan være et rom for refleksjon, undersøkelse, bedring av praksis og kunnskapsdeling; og hvilke forskningsmetoder vi kan bruke.
Hvorfor det er så viktig at formidlere forsker og hvordan de kan gjøre det: Hvordan kan formidlere forske på egen praksis?
Må ny kunnskap eller forskning deles som tekst eller kan den være fysisk?

09:30 - 10:30
Kaffe og registrering

10:30-10:40
Velkommen ved Maja Musum, Rådgiver kommunikasjon og utvikling, Randsfjordmuseet

BAKGRUNN

10:40-11:10
Hvorfor og hvordan forske på formidling?
Line Engen, kurator formidling Nasjonalmuseet

11:10-11:40
Et historisk blikk på publikums- og formidlingskunnskap
Lynn D. Dierking (USA) Professor og pioner innen publikums- og formidlingsforskning

Pause 11:40-11:55

METODER FOR PRAKSISFORSKNING

12:00-12:50
Utstillingsproduksjon som forskningsprosess
Mattias Bäckström (N) forsker og førsteamanuensis ved NTNU.

12:50-13:20
Museets praksiser og hvordan forske på dem?
Ólöf Gerður Sigfúsdóttir (ISL) forsker School of Social Sciences, University of Iceland, Reykjavik

13:20- 14:10
Lunsj

14.15-14:45
Kan vi ta en doktorgrad i formidlingspraksis?
Jeroen Boomgaard (NL) Professor of Art and Public Space and head of Master Artistic Research at the Universiteit van Amsterdam

14:45-15:15
Aksjonsforskning: forskning som redskap for å bedre formidlingspraksis
Marit Ulvik, professor UiB

15:15-15.20 Kort pause

15:20- 16:30 Samtale: Hvordan kan og hvorfor bør formidlere forske på egen praksis?
Ulvik, Bäckstrøm og Sigfusdottir. Maja Musum, moderator.

16:30 ferdig

19:00 Sosialt m/middag på Vega Scene

Fredag 26.11.


FORSKNING PÅ FORMIDLING I MUSEENES PRAKSIS. HVILKEN FORSKNING FOREGÅR I DAG?

09:00-09:15
Kaffe og registrering.

09:15-09:25
Velkommen og kort oppsummering fra dag 1 ved Maja Leonardsen Museum

09:30
Tates snuoperasjon: Praksis blir forskning!
Emily Pringle (UK) Forskningsleder ved Tate.

10:20
«Fingerspisskompetanse» som formidlingsverktøy
Anna Økstra, Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger

10:50-11:20
Digital formidling – en syntese mellom fag, teknologi og publikumsbehov
Team digital Nasjonalmuseet

Lunsj 11:20-12:20

12:20-12:50
Håndverk, formidling, forskning? Erfaringer fra jernproduksjon, smiing og tømring på Middelaldergården Stiklastadir
Per Steinar Breivik, konservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

12:50-13:20
Skjeletter i skapet. Et eksempel på Tingenes metode
Ellen Lange, redaktør Museumsnytt

13:20 – 13:40 Pause

13:40-14:40
Paneldebatt: Hva er kunnskap i museet i dag? Og hva vil museet med forskning? Maja Leonardsen Musum, moderator.

Ca 15:00 Slutt

 

Det vil kunne komme endringer i programmet.