• 25.–26. november 2021
  • Vega Scene, Hausmanns gate 28, Oslo.

Nasjonalmuseets formidlingsseminar i samarbeid med Seksjon formidling i Norges Museumsforbund

Hva defineres som kunnskap i dagens museum? Hva skjer når fokus flyttes fra objekt og samling til publikum, læring og opplevelse?

Når museet nå defineres som en plattform for demokrati, deltakelse og flerstemmighet, må vi også nytenke hva vi vil med forskning, og hvordan vi definerer kunnskap, faglighet og kvalitet.

I dette seminaret vil vi se nærmere på hvordan museumspraktikere kan forske på sin egen praksis: Hvordan kan forskning føre til en mer undersøkende og bevisst måte å jobbe på? Hvilke forskningsmetoder kan vi anvende? Og hvordan ser denne forskningen ut? Må den ta form som en forskningsartikkel eller kan den være fysisk? Kan vi dele kunnskap med hverandre uten tekst?

Seminaret strømmes også direkte via YouTube. 

Følg strømmingen her

Dag 1, 25. november:

Jobber ... Jobber ...

Sendingen starter kl. 10.30. Still gjerne spørsmål til foredragsholderne i kommentarfeltet på YouTube.

Dag 2, 26. november:

Jobber ... Jobber ...

Sendingen starter kl. 9.15. Still gjerne spørsmål til foredragsholderne i kommentarfeltet på YouTube (dag 2).

Program

Smakebit på programmet:
Møt fire av foredragsholderne her. Hvilke tanker har de om tema?

Torsdag 25.11

Dag én skal vi se nærmere hvordan kunnskap defineres i museet i dag; hvordan forskning i museet kan være et rom for refleksjon, undersøkelse, bedring av praksis og kunnskapsdeling; og hvilke forskningsmetoder vi kan bruke.
Hvorfor det er så viktig at formidlere forsker og hvordan de kan gjøre det: Hvordan kan formidlere forske på egen praksis?
Må ny kunnskap eller forskning deles som tekst eller kan den være fysisk?

09:30 - 10:30
Kaffe og registrering

10:30-10:40
Velkommen ved Maja Leonardsen Musum, Rådgiver kommunikasjon og utvikling, Randsfjordmuseet

BAKGRUNN

10:40-11:10
Hvorfor og hvordan forske på formidling?
Line Engen (No), Kurator formidling Nasjonalmuseet

METODER FOR PRAKSISFORSKNING

11:10-12:00
Utstillingsproduksjon som forskningsprosess
Mattias Bäckström (No), Forsker i idéhistorie og museologi samt førsteamanuensis ved Institutt for historiske og klassiske studier ved NTNU.

12:00 – 12:10
Pause

12:10-12:40
Mangfoldig tilnærming til museumsforskning
Ólöf Gerður Sigfúsdóttir (ISL), Forsker, School of Social Sciences, University of Iceland, Reykjavik

12:45-13:20
Et historisk blikk på publikums- og formidlingskunnskap
Lynn D. Dierking (USA), Professor og pioner innen publikums- og formidlingsforskning, Institute for Learning Innovation, Oregon State University

13:20- 14:10
Lunsj

14.10-14:40
Kan vi ta en doktorgrad i formidlingspraksis?
Jeroen Boomgaard (NL), Professor of Art and Public Space at Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam

14:45-15:15
Aksjonsforskning: forskning som redskap for å bedre formidlingspraksis
Marit Ulvik (No), Professor UiB

15:15-15.20
Kort pause

15:20- 16:30
Samtale: Hvordan kan og hvorfor bør formidlere forske på egen praksis?
Jeroen Boomgaard, Mattias Bäckstrøm og Ólöf Gerður Sigfúsdóttir. Maja Leonardsen Musum, moderator.


19:00 Sosialt m/middag på Vega SceneFredag 26.11.


FORSKNING PÅ FORMIDLING I MUSEENES PRAKSIS. HVILKEN FORSKNING FOREGÅR I DAG?

09:00-09:15
Kaffe og registrering.

09:15-09:25
Velkommen og kort oppsummering fra dag 1 ved Maja Leonardsen Museum

09:30 -10:20
Tates snuoperasjon: Praksis blir forskning!
Emily Pringle (UK), Forskningsleder ved Tate.

10:20-10:50
Digital formidling – en syntese mellom fag, teknologi og publikumsbehov
Ingvild Åse Hammervoll (No), Kurator formidling Nasjonalmuseet

10:50-10:55
Kort pause

10:55 -11:15
«Fingerspisskompetanse» som formidlingsverktøy
Anna Økstra (No), Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger

11:25-12:20
Lunsj

12:20-12:50
Håndverk, formidling, forskning? Erfaringer fra jernproduksjon, smiing og tømring på Middelaldergården Stiklastadir
Per Steinar Brevik (No), Konservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

12:50-13:20
Skjeletter i skapet. Et eksempel på Tingenes metode
Ellen Lange (No), Redaktør for Museumsnytt og konservator ved Norsk Teknisk Museum

13:20 – 13:40
Pause med kaffe & kake

13:40-14:40
Paneldebatt: Hva er kunnskap i museet i dag? Og hva vil museet med forskning?
Med Thomas Walle (No), Norsk Museumstidsskrift og avd. dir. forsking og bevaring ved Musea i Sogn og Fjordane, Heidi Anett Øvergård Beistad (No), Direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Emily Pringle (UK) og Ólöf Gerdur Sigfúsdóttir (ISL). Maja Leonardsen Musum (No), moderator.

Ca. 15:00 Slutt