Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Dalen/The Valley er et samarbeidsprosjekt mellom tre billedkunstnere som bruker det fysiske landskapet som ide og referansepunkt, hvor stedet brukes som et prisme for å se på globale endringer rundt produksjon, digitalisering, handel og verdiskapning. Du vil kunne utforske både lyd- og bildeopptak.