Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Med over 40 selvportretter, som tar for seg Hanne Grete Einarsens (f. 1966) følelser av hat, sinne, kjærlighet og frustrasjon, får man et innblikk i en form for kunstnerdagbok. Hanne, som har vært gjennom en alvorlig sykdomsprosess, illustrerer dette gjennom abstrakte uttrykk for kroppslige følelser og erfaringer. Hun gjenforteller historier som vi alle kan kjenne oss igjen i, samtidig som hun også forteller sin egen historie.