Nasjonalmuseet produserer en rekke trykte publikasjoner.

Publikasjonene kan være utstillingskataloger, bestandskataloger (med alle verk av en enkelt kunstner i museets samling), høydepunktkataloger, forskningspublikasjoner, ulike typer serier, periodiske publikasjoner og enklere, mer populære framstillinger for barn og unge. Mange av publikasjonene er knyttet til utstillinger.

Et viktig mål for museets kunstfaglige publikasjoner skal være å bidra til å øke interessen for og kunnskapen om museet og dets kjerneområder, forvaltning av samlingene, formidling og forskning. Dette skal skje ut fra en bevissthet om kvalitet, profesjonalitet og helhetstenkning. Publikasjonene skal kommuniseres til et bredt og mangfoldig publikum. Et flertall av dem utgis på norsk og engelsk. Mange utarbeides i samarbeid med eksterne institusjoner som museer og forlag.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid i Nasjonalmuseet